અમરાવતી માં લગ્નના સ્થળો

0

Camp Road, Amravati, Maharashtra 444605, India, Amravati

The Grand Mehfil is well-design hotel with long history, famous for its hospitality, tasty restaurants, great banquet halls and marriage lawn. Every year a big number of brides and grooms choose The Grand Mehfil for celebration their wedding.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ -14 બતાવો